Tilmeldingen til Årets Første Træk 2024 er åben

Herning Skakklub indbyder igen til hurtigskak-turnering.

Der vil også blive lavet en skoleskakturnering – kun for spillere under 1100 i rating, hvis der er tilslutning nok.

Tidspunkt: lørdag, den 6. januar 2024 kl. 10:00 – ca. kl. 18:00.

Sted: Vestervangskolen, Indgang C, Gl. Skolevej 35, 7400 Herning.

Turneringsform: 7 runder – der spilles i 8-mands-grupper, sidste gruppe evt. som  monrad.

Reglement: Der spilles efter FIDEs regler for hurtigskak.

Betænkningstid: Hver spiller har 20 minutter til hele partiet + 5 sekunder pr. træk.

Rating: Turneringen vil blive hurtigskakratet.

Indskud: Mesterklassen og basisklasserne: kr. 150; Skoleskakklassen: kr. 60 (Indskuddet kan indsættes på konto 7620 4604664, betales med mobilepay på 21662257 eller betales kontant på spillestedet). 

Præmier: 100% af indskuddet går til præmier.

Forplejning: Frokost og drikkevarer kan købes.

Tilmelding: Senest torsdag, den 4. januar 2023 via DSU’s turneringssystem eller til Jens Lund Jensen; tlf. 3060 8918, e-mail: hamborg@post10.tele.dk
Da vi kun har plads til ca. 100 deltagere lukkes tilmeldingen ved 96 deltagere. Derefter vil der blive oprettet en venteliste.

Vel mødt i Herning!