Skakken sættes på pause

Dansk Skak Union meddeler, at skakken sættes på pause. Du kan læse mere på Dansk Skak Unions hjemmeside ved af følge linket.

9. Hovedkreds tilslutter sig naturligvis unionens anbefaling af at udsætte alle skakarrangementer frem til den 15. april 2020. 

Dette indebærer, at pokalstævnet, der har været berammet til afholdelse søndag den 22. marts 2020 i Herning udsættes indtil videre. 

Ligeledes udsættes indtil videre hovedkredsens generalforsamling, der har været berammet til afholdelse den 1. april 2020 i Sevel. 

Allerede nu er jeg bekendt med, at flere af hovedkredsens klubber har besluttet at lukke helt ned frem til den 15. april 2020 og dermed at aflyse/udsætte planlagte eller igangværende turneringer og sammenkomster. Hovedkredsen opfordrer de øvrige klubber til at gøre tilsvarende – alt sammen med henblik på at skaklivet bidrager mest muligt til at reducere smitterisikoen i denne alvorlige situation.   

På bestyrelsens vegne

 Morten Fabrin

 formand