Holdturnering og Generalforsamling

Holdturering

Bestyrelsen i 9. HK har besluttet at aflyse holdturneringen for 2020/21. Det betyder, at der ingen op- og eller nedrykninger bliver. De spillede partier vil blive indberettet og ratet.

Generalforsamling

Forbuddet mod indendørs forsamlinger med mere end 5 deltagere er på grund af Covid 19 forlænget til den 5. april 2021.

Hovedkredsbestyrelsen har derfor besluttet at udsætte den generalforsamling, der efter planen skulle afholdes den 24. marts 2021.

Ny indkaldelse vil blive udsendt, når mulighederne for afholdelse kendes. Der vil forinden blive udsendt et nyt varsel med henblik på indsendelse af forslag, idet det bemærkes, at der ikke er indkommet forslag med henblik på den oprindeligt berammede generalforsamling.

Ny dato for generalforsamling i 9. hovedkreds

Som bekendt måtte vi på grund af Covid-19 aflyse generalforsamlingen, der skulle have været afholdt den 1. april. Nu kan vi prøve igen, så generalforsamlingen i stedet afholdes

onsdag den 26. august 2020, kl. 20:00 på Sevel Kro,

der har lovet os et lokale med god plads.

Fristen på 4 uger for indgivelse af forslag fornyes, således at eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 29. juli 2020.

Selve indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive udsendt senest 12. august 2020.

Hovedkredsen håber, at klubberne er kommet godt igennem den ufrivillige pause, og at I vil komme godt i gang med sæsonen 2020/21.