Holdturnering og Generalforsamling

Holdturering

Bestyrelsen i 9. HK har besluttet at aflyse holdturneringen for 2020/21. Det betyder, at der ingen op- og eller nedrykninger bliver. De spillede partier vil blive indberettet og ratet.

Generalforsamling

Forbuddet mod indendørs forsamlinger med mere end 5 deltagere er på grund af Covid 19 forlænget til den 5. april 2021.

Hovedkredsbestyrelsen har derfor besluttet at udsætte den generalforsamling, der efter planen skulle afholdes den 24. marts 2021.

Ny indkaldelse vil blive udsendt, når mulighederne for afholdelse kendes. Der vil forinden blive udsendt et nyt varsel med henblik på indsendelse af forslag, idet det bemærkes, at der ikke er indkommet forslag med henblik på den oprindeligt berammede generalforsamling.