Ny dato for generalforsamling i 9. hovedkreds

Som bekendt måtte vi på grund af Covid-19 aflyse generalforsamlingen, der skulle have været afholdt den 1. april. Nu kan vi prøve igen, så generalforsamlingen i stedet afholdes

onsdag den 26. august 2020, kl. 20:00 på Sevel Kro,

der har lovet os et lokale med god plads.

Fristen på 4 uger for indgivelse af forslag fornyes, således at eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 29. juli 2020.

Selve indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive udsendt senest 12. august 2020.

Hovedkredsen håber, at klubberne er kommet godt igennem den ufrivillige pause, og at I vil komme godt i gang med sæsonen 2020/21.