Referater

Referaterne fra Generalforsamling og bestyrelsesmøderne den 5. april 2017 er nu at finde på hjemmesiden.

Referat fra Generalforsamlingen findes under menuen vedtægter og generalforsamling

Referat fra bestyrelsesmøderne findes under menuen bestyrelse og referater