Bestyrelse og referater

Bestyrelse

Formand: 
Morten Fabrin, Byledet 14, 2820 Gentofte, tlf.: 2074 1650, e-mail: fabrintjele@mail.dk
Næstformand: 
Claus Rossen, Engparken 10, 7470 Karup, Tlf. 23343406, e-mail: clausrossen16@gmail.com
Kasserer: 
Aksel Hansen, Pile Allé 2 D, 7500 Holstebro, tlf.: 2176 4532, e-mail: revisorah@pc.dk
Sekretær: 
Steen Juul Mortensen, Mariesvej 7, 7400 Herning, tlf.: 2332 4739, e-mail: steenjuul@post.tele.dk
Kartoteksfører og holdturneringsleder: 
Leif Hamborg, Silkeborgvej 35 C st.tv., 7400 Herning, tlf.: 2882 1147, e-mail: leifhamborg@hotmail.com
Uden for bestyrelsen:
webmaster: 
Jesper Dürr Christiansen, Folden 22, 7500 Holstebro,  e-mail jesperdurr@gmail.com

 

Referater:

Referat af bestyrelsesmøde den 3. november 2021

Referat af bestyrelsesmøde den 25. august 2021

Referat af bestyrelsesmøde den 26 august 2020

Referat af konstituerende møde 26 august 2020

Referat af bestyrelsesmøde den 8. januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde den 15. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde I den 10 april 2019

Referat af bestyrelsesmøde II den 10 april 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 30 januar 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 7 novmber 2018

Referat af bestyrelsesmødet den 22 august 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 21 marts 2018

Referat af konstituerende møde den 21 marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 31 januar 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 8 november 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 30 august 2017

Referat af bestyrelsesmøde I den 5 april 2017

Referat af bestyrelsesmøde II den 5 april 2017

Referat – bestyrelsesmødet 8 februar 2017

Referat – bestyrelsesmødet den 23 november 2016