Invitation til sæsonens holdturnering udsendt til alle klubber i 9. hovedkreds

Der er nu udsendt invitation til holdturneringen til alle klubberne. Tilmelding sker som vanligt via klubberne til turneringslederen. De første hold er allerede i gang med at blive samlet, så kredsen håber på et stort fremmøde i såvel Mesterrækken som A-, B- og C-rækken. Den udsendte invitation kan ses under fanen Holdturnering.