Referat af Generalforsamling 2021 og bestyrelsesmøde den 25. august 2021

Referatet fra Generalforsamlingen og bestyrelsesmødet den 25. august 2021 findes nu under siderne bestyrelse og generalforsamling.