Ny dato for generalforsamling i 9. hovedkreds

Som bekendt måtte vi på grund af Covid-19 aflyse generalforsamlingen, der skulle have været afholdt den 1. april. Nu kan vi prøve igen, så generalforsamlingen i stedet afholdes

onsdag den 26. august 2020, kl. 20:00 på Sevel Kro,

der har lovet os et lokale med god plads.

Fristen på 4 uger for indgivelse af forslag fornyes, således at eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 29. juli 2020.

Selve indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive udsendt senest 12. august 2020.

Hovedkredsen håber, at klubberne er kommet godt igennem den ufrivillige pause, og at I vil komme godt i gang med sæsonen 2020/21.

 

Skakken sættes på pause

Dansk Skak Union meddeler, at skakken sættes på pause. Du kan læse mere på Dansk Skak Unions hjemmeside ved af følge linket.

9. Hovedkreds tilslutter sig naturligvis unionens anbefaling af at udsætte alle skakarrangementer frem til den 15. april 2020. 

Dette indebærer, at pokalstævnet, der har været berammet til afholdelse søndag den 22. marts 2020 i Herning udsættes indtil videre. 

Ligeledes udsættes indtil videre hovedkredsens generalforsamling, der har været berammet til afholdelse den 1. april 2020 i Sevel. 

Allerede nu er jeg bekendt med, at flere af hovedkredsens klubber har besluttet at lukke helt ned frem til den 15. april 2020 og dermed at aflyse/udsætte planlagte eller igangværende turneringer og sammenkomster. Hovedkredsen opfordrer de øvrige klubber til at gøre tilsvarende – alt sammen med henblik på at skaklivet bidrager mest muligt til at reducere smitterisikoen i denne alvorlige situation.   

På bestyrelsens vegne

 Morten Fabrin

 formand

Herning Skakklub indbyder til turneringer

Herning Skakklub indbyder til to turneringer.

Årets første træk, en hurtigskakturnering, der afvikles lørdag den 5. januar 2019

Midtjylland Open, en koordineret turnering, der afvikles over 7 mandage i perioden den 21. januar 2019 til 8. april 2019.

Læs mere om turneringerne her

Årets første træk – http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25411

Midtjylland Open – http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25479