Bestyrelse og referater

Bestyrelse

Formand: 
Morten Fabrin, Sundevej 11, 7884 Fur, tlf.: 2074 1650, e-mail: fabrintjele@mail.dk
Næstformand: 
Jens Lund Jensen, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning, tlf.: 3060 8918, e-mail: hamborg@post10.tele.dk
Kasserer: 
Aksel Hansen, Pile Allé 2 D, 7500 Holstebro, tlf.: 2176 4532, e-mail: revisorah@pc.dk
Sekretær: 
Steen Juul Mortensen, Mariesvej 7, 7400 Herning, tlf.: 2332 4739, e-mail: steenjuul@post.tele.dk
Kartoteksfører og webmaster: 
Jesper Dürr Christiansen, Knud Aggers Vej 69, 7500 Holstebro, tlf. 2118 7212, e-mail jesperdurr@gmail.com
Holdturneringsleder: 
Leif Hamburg, Silkeborgvej 35 C st.tv., 7400 Herning, tlf.: 2882 1147, e-mail: leifhamborg@hotmail.com

 

Referater:

Referat – bestyrelsesmødet 8 februar 2017

Referat – bestyrelsesmødet den 23 november 2016