Referat af bestyrelsesmøde den 30. januar 2019

Referat fra bestyrelsesmødet den 30. januar 2019 er nu tilgængelig under bestyrelse og referater.