Referat af bestyrelsesmøde den 22. august 2018

Referat af bestyrelsesmødet den 22. august 2018 er nu offentliggjort. Referatet findes under fanebladet “bestyrelse og referater”.