Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar 2018

Referat af bestyrelsesmødet den 31. januar 2018 er nu offentliggjort. Referatet findes under fanebladet “bestyrelse og referater”.