Referat af bestyrelsesmøde den 8. november 2017

Referat af bestyrelsesmødet den 8. november 2017 er nu offentliggjort. Referatet findes under fanebladet “bestyrelse og referater”.