Referater

Referaterne fra Generalforsamling og bestyrelsesmøderne den 5. april 2017 er nu at finde på hjemmesiden.

Referat fra Generalforsamlingen findes under menuen vedtægter og generalforsamling

Referat fra bestyrelsesmøderne findes under menuen bestyrelse og referater

Vi er online igen !

Af ukendte årsager har vores hjemmeside været nede. Der er nu skabt adgang igen. Desværre skal alt indhold genopbygges, hvilket stille og roligt vil blive gjort.

Af tidsmæssige årsager vil det ske i løbet af december.

/Jesper Dürr